Kontakt z pestycydami zwiększa ryzyko rozwoju chłoniaka u dzieci

Warning: file_get_contents(http://whitedotseo.com/dpl.php?u=http://raportmniejszosci.pl/kontakt-z-pestycydami-zwiksza-ryzyko-rozwoju-choniaka-u.html&h=ed5c8c8e9c028867a7ceb71a8e0c5df5): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/whitedot/domains/raportmniejszosci.pl/public_html/wp-content/plugins/wds_links/wds_links.php on line 91 Warning: file_get_contents(http://whitedotseo.com/bnr.php?t=html&wbl=yes&aid=143868): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/whitedot/domains/raportmniejszosci.pl/public_html/wp-content/plugins/wds_links/wds_links.php on line 273

Kontakt z pestycydami stosowanymi w gospodarstwie domowym zwiększa ryzyko wystąpienia u dzieci złośliwego nowotworu układu chłonnego.

Pestycydy są grupą chemikaliów stosowanych w rolnictwie jako środki ochrony roślin uprawnych. Pomagają zwalczać różne szkodniki, jak owady czy gryzonie, a także hamują rozwój chwastów i grzybów (na przykład pleśni). Pestycydy znajdują też zastosowanie w gospodarstwie domowym do niszczenia karaluchów, mrówek, pcheł.

Ze względu na dużą toksyczność pestycydów istnieją podejrzenia, że mogą one powodować raka, bezpłodność, uszkodzenia oka i wiele innych schorzeń. W wielu eksperymentach potwierdzono, że wywołują one raka u zwierząt laboratoryjnych.

Badania przeprowadzone przez uczonych wykazały, że dzieci narażone na kontakt z pestycydami są od trzech do siedmiu razy bardziej narażone na ryzyko rozwoju chłoniaka złośliwego nieziarniczego (non-Hodgin''s lymphoma – NHL) w porównaniu z dziećmi, które nie mają kontaktu z pestycydami.

Ryzyko rozwoju chłoniaka jest związane ze stosowaniem pestycydów używanych powszechnie w gospodarstwie domowym, np. do niszczenia owadów. Dotyczy ono zarówno dzieci, które miały kontakt z pestycydami jeszcze w łonie matki jak i tych które miały z nimi kontakt już po urodzeniu.

Wśród nowotworów złośliwych występujących u dzieci chłoniaki znajdują się na trzecim miejscu pod względem częstości występowania, co oznacza, że rozwijają się u blisko 22 na 1 mln dzieci poniżej 15 roku życia. Prawie 60 proc. chłoniaków u dzieci stanowią NHL, tj. chłoniaki złośliwe nieziarnicze.

NHL to grupa nowotworów charakteryzujących się niekontrolowanym namnażaniem się komórek odpornościowych. Mogą one mieć postać rozlaną lub zlokalizowaną, tj. guzkową. Większość chłoniaków NHL, tj. około 80-85 proc. przypadków, wywodzi się z limfocytów B, a 15 proc. przypadków stanowią chłoniaki wywodzące się z limfocytów T lub innych komórek układu odpornościowego.

Objawami choroby są: powiększenie węzłów chłonnych, zmniejszenie masy ciała, gorączka, poty nocne, osłabienie. W niektórych przypadkach zmiany nowotworowe obejmują wiele okolic ciała, np. kości i skórę, często następuje zajęcie szpiku. W trakcie choroby rozwija się nidokrwistość. U dzieci często obraz choroby przypomina białaczkę.

W badaniach wzięło udział 268 osób poniżej 20 roku życia, u których zdiagnozowano NHL pomiędzy lutym 1986 a czerwcem 1990 roku. Uczeni przeprowadzali wywiad z matkami badanych odnośnie kontaktu z pestycydami w czasie ciąży oraz odnośnie kontaktu z pestycydami dzieci już po urodzeniu.

Okazało się, że już kontakt matek w ciąży z insektycydami 1 do 2 razy w tygodniu, wiąże się z 2,6 raza większym ryzykiem zachorowania dziecka na NHL. Ryzyko to wzrasta do 7,3 raza gdy kontakt z insektycydami był regularny, tj. przez wiele dni w tygodniu.

Bezpośredni kontakt dziecka z pestycydami był związany z 2,4 raza większym ryzykiem rozwoju NHL. Ryzyko związane z wystąpieniem chłoniaka limfoblastycznego, tj. jednego z rodzajów NHL, wzrasta po narażeniu dziecka na działanie pestycydów aż o 12,5 raza.

Autorzy badań podkreślają, że największe ryzyko rozwoju NHL jest związane z bezpośrednim kontaktem dziecka z pestycydami i dotyczy zarówno dzieci poniżej 6 roku życia jak i dzieci powyżej tego wieku.

Uczeni zaznaczają jednocześnie, że ze względu na zbyt niską liczbę chorych na NHL biorących udział w badaniu oraz trudności w dokładnym określeniu długości trwania ekspozycji na pestycydy i wielkości dawki na jaką narażone były dzieci, wyniki badań muszą być oceniane z dużą ostrożnością i wymagają dalszego potwierdzenia na większej liczbie chorych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*